call us now! +8615978832153
[email protected]
Shanghai, China.

БОЛОВСРОЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

БШУ-ын сайдын 2022 оны А/170 тушаал ... Төрийн болон орон нутгийн өмчит ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн хичээл, сургалтын үйл ажиллагааны зардлыг төлөвлөх, хуваарилах зааврыг нэгдүгээр, багшийн тасралтгүй ...

Get Quote

ХИЧЭЭЛ, СУРГАЛТЫН ҮР ДҮНГ ҮНЭЛЭХ ШАЛГУУРЫГ …

Ерөнхий боловсролын сургуулийн түвшинд хичээл, сургалтын үр дүнг үнэлэх шалгуурыг сургалтын хөтөлбөрийн хүрэх үр дүнд тулгуурлан дараах бүтэцтэйгээр боловсруулсан.

Get Quote

ГАЛТ ЗЭВСЭГ ЭЗЭМШИХ, АШИГЛАХ, ХАДГАЛАХ АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААНЫ СУРГАЛТЫН …

3.2 Сургалтын багтаамж /багц цаг/ 3.2.1 Сургалтын төлөвлөгөөний дагуу суралцагч нийт 3–аас доошгүй багц цагийн сургалтад хамрагдана. Сургалтын 6 цагийг 1 багц цагт тооцно.

Get Quote

БОЛОВСРОЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

Сургалтад оролцогчид 2023 оны 4 дүгээр сарын 25, 26-ны өдрүүдэд Боловсролын ерөнхий газрын онлайн сургалтын талбар esurgalt.itpd.mn-ээс …

Get Quote

E-Erdem Learning System

Цахим номууд. Туслах сувилагч. Эх барихуйн шаталсан бакалавр 2021-2022 /Намар/. Сувилахуйн шаталсан бакалавр 2023-2024. Эрдэм шинжилгээний өгүүллүүд 2020. …

Get Quote

Esan Edu

Монголын боловсролын хөгжлийн төлөө хамтдаа! Esan Edu – Боловсролын платформ Сургуулийн цахим номын сангийн нэгдсэн систем

Get Quote

Лондонгийн их сургууль: элсэлт, сургалтын төлбөр, курс, …

Лондонгийн их сургуульд суралцах хүсэлтэй байгаа хариултаа эндээс авна уу. Лондонгийн их сургуулийн элсэлт, сургалтын төлбөр, курс, тэтгэлэг, зэрэг зэрэгтэй холбоотой хамгийн сүүлийн үеийн мэдээллийг үзнэ үү

Get Quote

Сургуулийн өмнөх боловсролын сургалтын хөтөлбөр, …

purevsaikhan.s -нд Сургуулийн өмнөх боловсролын сургалтын хөтөлбөр, хэрэгжүүлэх зөвлөмж. хэвлүүлэв. Сургуулийн өмнөх боловсролын сургалтын хөтөлбөр, хэрэгжүүлэх зөвлөмж.ийн онлайн хувилбарыг уншина уу. 1-50-р хуудсыг ...

Get Quote

БОЛОВСРОЛ ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ЯАМНЫ ХАРЪЯА ХОВД …

Нэг. Нийтлэг үндэслэл. 1.1. Хөдөлмөрийн яамны харъяа Дархан-Уул аймаг дахь Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв /цаашид МСҮТ гэх/-ийн үндсэн зорилго, зорилт чиг үүргээ хэрэгжүүлэхэд ...

Get Quote

Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагуудад хяналт …

Эрсдлийн үнэлгээгээр: 6.1 кодтой "Сургуулийн өмнөх боловсрол эзэмшүүлэх үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас"-аар хяналт шалгалт хийхэд 21 буюу 20.1 хувь нь "Их", 40 буюу 38.4 хувь нь "Дунд ...

Get Quote

БАГШЛАХ-ДАДЛАГА

Nyamdawaa munhsuwd -нд БАГШЛАХ-ДАДЛАГА хэвлүүлэв. БАГШЛАХ-ДАДЛАГАийн онлайн хувилбарыг уншина уу. 1-32-р хуудсыг татаж авах.

Get Quote

Сургалтын хяналтын хуудасны жишээ: 2023 онд ажилчдыг …

Сургалтын хяналтын хуудас нь сургалтын үйл явцыг цогц, үр дүнтэй, үр дүнтэй болгохын тулд хэд хэдэн үндсэн бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг агуулдаг.

Get Quote

БОЛОВСРОЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

Сургалтад оролцогчид 2023 оны 4 дүгээр сарын 25, 26-ны өдрүүдэд Боловсролын ерөнхий газрын онлайн сургалтын талбар esurgalt.itpd.mn-ээс сургалтын хөтөлбөр, хуваарь, суралцах үйл ажиллагааны удирдамж, онолын агуулгыг судалж, 2023 ...

Get Quote

Хүүхдийн хэл яриаг хөгжүүлэх арга зүйн үндэс

turtogtokh -нд Хүүхдийн хэл яриаг хөгжүүлэх арга зүйн үндэс хэвлүүлэв. Хүүхдийн хэл яриаг хөгжүүлэх арга зүйн үндэсийн онлайн хувилбарыг уншина уу. 1-12-р хуудсыг татаж авах.

Get Quote

АШУҮИС-ийн Сургалтын бодлого зохицуулалттай …

Munkhuu Bat-Amgalan -нд АШУҮИС-ийн Сургалтын бодлого зохицуулалттай холбоотой дүрэм журмын эмхэтгэл хэвлүүлэв. АШУҮИС-ийн Сургалтын бодлого зохицуулалттай холбоотой дүрэм журмын эмхэтгэлийн онлайн хувилбарыг уншина ...

Get Quote

ХЯНАЛТЫН ХУУДАС, ХЯНАЛТЫН ХУУДАСНЫ ТУШААЛ

Хяналтын хуудас нь хяналт шалгалтын байгууллага, улсын байцаагчийн үйл ажиллагааг нээлттэй, ил тод байлгах зорилгоос гадна хэд хэдэн ач холбогдолтой.

Get Quote

6-9 суралцахуйн удирдамж 2019

1 - 44. 2 ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН ФИЗИКИЙН СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ СУРАЛЦАХУЙН УДИРДАМЖ (Суурь боловсрол. YI-IX анги) Улаанбаатар 2019 БОЛОВСРОЛЫН ХҮРЭЭЛЭН. 3 …

Get Quote

селен

селен. Селен нь бол химийн элемент нь атомын дугаар 34 [3] . Хамаарах нь 16-р бүлэг химийн элементүүдийн үелэх (хуучирсан дагуу тогтмол системийн богино хэлбэрээр энэ нь VI, эсвэл бүлэг VIA нь ...

Get Quote

Хяналтын хуудас | Боловсрол, шинжлэх ухааны яам.

Боловсролын сургалтын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгосон их сургууль, дээд сургууль, коллежийн жагсаалт ... Хяналтын хуудас нь хяналт шалгалтын байгууллага, улсын байцаагчийн ...

Get Quote

ХИЧЭЭЛ, СУРГАЛТЫН ҮР ДҮНГ ҮНЭЛЭХ ШАЛГУУРЫГ …

ХИЧЭЭЛ, СУРГАЛТЫН ҮР ДҮНГ ҮНЭЛЭХ ШАЛГУУР 20 Өөрөөр хэлбэл, үнэлгээний шалгуур гэдэг нь сургалтын явцад суралцагч бүрийн эзэмшвэл зохих мэдлэг, чадвар, хандлага төлөвшил буюу хүрэх үр дүн юм.

Get Quote

Сургалтын хөтөлбөрийн шинэчлэл

gtis -нд Сургалтын хөтөлбөрийн шинэчлэл, хэрэгжилтийн өнөөгийн нөхцөл байдал хэвлүүлэв. Сургалтын хөтөлбөрийн шинэчлэл, хэрэгжилтийн өнөөгийн нөхцөл байдалийн онлайн хувилбарыг уншина уу. 1-20-р хуудсыг татаж авах.

Get Quote

БОЛОВСРОЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

Ковид-19 ийн нөлөөнөөс үүдэлтэй ЕБС-ийн хичээл, сургалтын алдагдал, сурагчдын хичээл, сурлагын хоцрогдлыг нөхөх, арилгах төлөвлөгөөг энэ хичээлийн жилээс эхлэн 3 жилийн хугацаатай хэрэгжүүлэхээр БШУЯ, мэргэжлийн ...

Get Quote

1. L3594 CS-03 Сургалтын хөтөлбөрийн дэд бүрэлдэхүүн …

gtis -нд 1. l3594 cs-03 Сургалтын хөтөлбөрийн дэд бүрэлдэхүүн хэсэг хэвлүүлэв. 1. l3594 cs-03 Сургалтын хөтөлбөрийн дэд бүрэлдэхүүн хэсэгийн онлайн хувилбарыг уншина уу. 1-50-р хуудсыг татаж авах.

Get Quote

ХЯНАЛТ

Хяналтын хуудас нь хяналт шалгалтын байгууллага, улсын байцаагчийн үйл ажиллагааг нээлттэй, ил тод байлгах зорилготойгоос гадна хяналтын хуудсаар дамжуулж хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартыг аж ахуйн нэгж ...

Get Quote

1-12 дугаар ангийн Монгол хэл

gtis -нд 1-12 дугаар ангийн Монгол хэл, Уран зохиол, Үндэсний бичгийн хөтөлбөр хэрэгжүүлэхэд зориулсан сургалтын модуль, тайлан хэвлүүлэв. 1-12 дугаар ангийн Монгол хэл, Уран зохиол, Үндэсний бичгийн хөтөлбөр ...

Get Quote

Цахим сургалт

ЭРХ ЗҮЙН ЦАХИМ СУРГАЛТЫН СИСТЕМИЙГ АШИГЛАХ ЖУРАМ ЭРХ ЗҮЙН ХӨТЧИЙН СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР Алгасах [Cocoon] Featured Video

Get Quote

Элсэлтийн ерөнхий шалгалтад бүртгүүлэх заавар, зөвлөгөө …

Харин энэ онд төгссөн шалгуулагч сургууль, анги, бүлэг, регистрийн дугаар зөрүүтэй бол сурч буй сургуулийн сургалтын алба /сургалтын менежер/-аар дамжуулан БШУЯ-ы боловсролын мэдээллийн ...

Get Quote

Селен нь хорт хавдраар өвчлөх эрсдлийг бууруулна

Селен нь хорт хавдраар өвчлөх эрсдлийг бууруулна. Эсийн ДНК-ийн гэмтлээс сэргийлж, эсийн хэвийн өсөлтийг хангаж, гэмтсэн эсийг сэргээнэ. Бамбай …

Get Quote

Санал асуулга, хэлэлцүүлэг | Боловсрол, шинжлэх …

Хяналтын хуудас. ... сургалтын тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.1.2-т заасны дагуу "Мэргэжлийн болон техникийн боловсролын сургалтын …

Get Quote

БАГА, СУУРЬ, БҮРЭН ДУНД БОЛОВСРОЛЫН ХИЧЭЭЛ, …

Ерөнхий боловсролын сургуулийн түвшинд хичээл, сургалтын үр дүнг үнэлэх шалгуурыг сургалтын хөтөлбөрийн хүрэх үр дүнд тулгуурлан дараах бүтэцтэйгээр боловсруулсан.

Get Quote

Магистрант, докторант оюутны гарын авлага АГУУЛГА …

Сургалтын алба 976-11-350277, 75754400-(4102) Захирлын туслах 976-11-350994 И-мэйл хаяг: [email protected] Вэб хуудас: bs.num.edu.mn ХУУЛЬ ЗҮЙН СУРГУУЛЬ МУИС-ийн Хууль Зүйн сургууль нь эх орондоо дээд боловсролтой

Get Quote

Багшийн зэрэг олгох журам

Самбуу Болор- Эрдэнэ -нд Багшийн зэрэг олгох журам хэвлүүлэв. Багшийн зэрэг олгох журамийн онлайн хувилбарыг уншина уу. 1-21-р хуудсыг татаж авах.

Get Quote

Сургуулийн өмнөх боловсролын сургалтын хөтөлбөр, …

purevsaikhan.s -нд Сургуулийн өмнөх боловсролын сургалтын хөтөлбөр, хэрэгжүүлэх зөвлөмж. хэвлүүлэв. Сургуулийн өмнөх боловсролын сургалтын хөтөлбөр, хэрэгжүүлэх зөвлөмж.ийн онлайн хувилбарыг уншина уу. 51-100-р хуудсыг ...

Get Quote

БОЛОВСРОЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

2. Хамрах хүрээ Өмчийн бүх хэлбэрийн, сургуулийн өмнөх, бага, дунд боловсролын сургалтын байгууллагад ажиллаж байгаа багш, удирдах ажилтан (захирал, цэцэрлэгийн эрхлэгч, сургалтын менежер, багш, сургалтыг дэмжих ...

Get Quote

Хүүхэд багачууд интерактив хичээлийн "ЦАХИМ …

Хичээлийн агуулгаар дамжуулж монгол ёс заншил, байгаль дэлхийгээ хайрлах зэрэг хүүхдийн танин мэдэхүйн чадварыг хөгжүүлнэ. Интерактив хичээлүүдийг …

Get Quote

Санал асуулга, хэлэлцүүлэг | Боловсрол, шинжлэх ухааны …

Хяналтын хуудас. ... сургалтын тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.1.2-т заасны дагуу "Мэргэжлийн болон техникийн боловсролын сургалтын байгууллагын элсэлт, төгсөлт, элсэлтийн хяналтын тоог ...

Get Quote

БОЛОВСРОЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

Багшийн хөгжил Сургалтын цахим хуудас БЕГ-ын пэйж хуудас Өсвөр насны хүүхдийн ... БОЛОВСРОЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗРААС "ОЮУ ТОЛГОЙ" ХХК-НИЙ СУРГАЛТЫН ХЭЛТЭСТЭЙ ХАМТРАН УЛААНБААТАР ХОТОД "МЭРГЭЖЛЭЭ ...

Get Quote