call us now! +8615978832153
[email protected]
Shanghai, China.

НИЙСЛЭЛИЙН АВТО ЗАМЫН ХӨГЖЛИЙН ГАЗРЫН ҮЙЛ …

Хэрэгжүүлэх хугацаа 24 сар. Авто замын трасст өөрчлөлт оруулснаар нөлөөлөлд өртсөн 219 иргэн, ААН, байгууллагын эзэмшил, өмчлөлийн нэгж талбарыг 82 болгон багасгаж, 57807 м² талбай нөлөөллөөс ...

Get Quote

Үзлэгийг авто зам, гүүрийн зэрэглэл, ангилалаас үл хамааран дараах байдлаар хийнэ. Үүнд: 3.1.Замын арчлалт,засварын ажлыг хариуцдаг арчлалт, засварын нэгж нь тухайн үзлэгийг гэрээгээр ...

Get Quote

Нийслэл Улаанбаатар хотын авто замын түгжрэл, …

Нийслэл Улаанбаатар хотын авто замын түгжрэл, түүний сөрөг нөлөөллийг бууруулах, нийтийн тээврийн хүртээмж, чанар, стандартыг сайжруулах талаар Монгол Улсын сайд Ж.Сүхбаатар мэдээлэл ...

Get Quote

АВТО ЗАМЫН АШИГЛАЛТЫН БЭЛЭН БАЙДЛЫН …

2.4.Авто замын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, холбогдох байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан нь Авто замын ашиглалтын бэлэн байдалд үзлэг шалгалтыг хугацаа, замын ...

Get Quote

АВТО ЗАМЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ

1 дүгээр зүйл. Авто замын тухай хуулийн зорилт. 1.1. Энэ хуулийн зорилт нь авто зам, замын байгууламжийг барих, засварлах, арчлах, хамгаалах, ашиглах, санхүүжүүлэх, хянах болон төр, зам ашиглагч ...

Get Quote

ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТЫН АВТО ЗАМ, ЗАМЫН …

чиглэлийн нэр, дугаар өгч, авто замын бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн санд бүртгэнэ. 5.2. Тусгай зориулалтын авто замын чиглэлийг баталсан тушаал нь дугаарлалт олгох үндэслэл болохгүй. 5.3.

Get Quote

АВТОЗАМЫН АШИГЛАЛТЫН ХУГАЦААНД ТЭЭВРИЙН …

2.1 тонноор хэтрэхэд замын ашиглалтын хугацаа 0.6-2.8 жилээр богиносож байна. 5-р зураг. Замын ашиглалтын хугацаанд тэнхлэгийн ачаалал хэтэрсэн тээврийн хэрэгслийн эзлэх хувь нөлөөлөх нь

Get Quote

Зам, замын байгууламжийн баталгаат хугацаа …

Авто замын тухай шинэчилсэн найруулгын төслийн эцсийн хэлэлцүүлгийг хийж, 75,5 хувийн саналаар батлагдав. ... замын байгууламжийн чанарын баталгаат хугацаа нэг жил байх бөгөөд …

Get Quote

АВТОТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН АШИГЛАЛТЫН ЖИШИГ …

Автотээврийн хэрэгслийн ашиглалтын жишиг норм буюу автомашины шатахуун зарцуулалт, резин дугуй, зай хураагуур, агрегат зангилаануудын эдэлгээний нөөц зэргийн ашиглалтын нормыг Дэд бүтцийн сайдын 2004 оны 19-р ...

Get Quote

Замын шулуун хэсэг дахь авто замын ба хотын гүүрүүдийн алгаслал байгууламжийн бүрэн урт буюу тооцоот алгаслалыг тулгуурууд нь эгц босоо ба тэгш өнцгөөр байрласан үед 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 33 ба ...

Get Quote

Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын АВТО ЗАМ, ЗАМЫН …

2.8.2.5 Бүх төрлийн авто зам, гүүр, туннель, газар доогуур нүхэн гармын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил 2.8.2.5.1 Бүх төрлийн авто замын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил

Get Quote

ТӨМӨР ЗАМЫН ДОХИОЛОЛ, ТӨВЛӨРҮҮЛЭЛТ, …

ТӨМӨР ЗАМЫН ТЭЭВРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛТАЙ ХОЛБООТОЙ ТӨМӨР ЗАМЫН ДОХИОЛОЛ, ТӨВЛӨРҮҮЛЭЛТ, ХОРИГЛОЛ БА ХОЛБООНЫ БАЙГУУЛАМЖИЙН ЗАСВАР, ТЕХНИКИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ГЭРЧИЛГЭЭ ШИНЭЭР ХҮСЭХ ҮЕД БҮРДҮҮЛЭХ ...

Get Quote

Авто зам, замын байгууламжийг барих, засварлах тусгай …

Авто зам, замын байгууламжийг барих, засварлах тусгай зөвшөөрлийн төрлийн хугацаа дууссан байгууллага аж ахуйн нэгж

Get Quote

МОНГОЛ УЛС АЗИЙН АВТО ЗАМЫН СҮЛЖЭЭНД …

Монгол улс Азийн авто замын сүлжээнд нэгдэх шаардлага • Монгол улс нь ОХУ, БНХАУ-ын хооронд орших, 1,5сая км2 өргөн уудам нутаг дэвсгэртэй, далайд гарцгүй орон.

Get Quote

Хууль, журмын төсөл

Хууль, журмын төсөл. Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны А/222 дугаар тушаалаар баталсан "Автотээврийн хэрэгслийн бүртгэл хөтлөх, улсын дугаар олгох журам"-д нэмэлт, өөрчлөлт ...

Get Quote

Автозамындэдбүтцийнаюулгүйбайдлыг …

Авто замын аюулгүй байдлын аудитыг авто замын ажлуудад хийнэ Урьдчилан сэргийлсэн арга хэмжээ нь хожуу авсан арга хэмжээнээс ямагт илүү үр дүнтэй - Филлип Жордан

Get Quote

АВТОТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН БҮРТГЭЛ ХӨТЛӨХ, УЛСЫН …

Улаанбаатар-Дархан чиглэлийн авто замын өргөтгөл, шинэчлэлтийн ажлын талаарх товч танилцуулга 2020/06/04 2; Салбарын шагналаар шагнагдах иргэдийн бүртгэлийн програм 2020/10/21 34

Get Quote

АВТО ЗАМ, ЗАМЫН БАЙГУУЛАМЖИЙН БАРИЛГЫН …

АВТО ЗАМ, ЗАМЫН БАЙГУУЛАМЖИЙН БАРИЛГЫН АЖИЛ ЭХЛ ЛЭХ, ... Хугацаа сунгасан байгууллагын нэр: Хугацаа сунгасан албан тушаалтан: Овог, нэр, хаяг, гарын үсэг, тэмдэг ...

Get Quote

Бодлого-Шийдэл – Автозамын түгжрэлийг бууруулах …

Монгол Улсын сайд бөгөөд Нийслэл Улаанбаатар хотын авто замын түгжрэлийг бууруулах Үндэсний хорооны даргын багцад энэ онд нийтийн тээврийн парк шинэчлэлтэд 318.0 тэрбум төгрөг батлагдаад ...

Get Quote

БАРИЛГЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ | Нийслэлийн Замын хөгжлийн …

34.1.1.барилгын тухай хууль тогтоомж, Засгийн газрын шийдвэрийн хэрэгжилтийг хангах; 34.1.2.барилга байгууламжийн норм, нормативын баримт бичиг, стандарт боловсруулах ажлыг зохион байгуулах; 34. ...

Get Quote

Авто зам

Авто зам. УИХ-ын гишүүн, Зам, тээврийн хөгжлийн сайд Б.Энх-Амгалан 2020.04.11, 12-ны амралтын өдрүүдэд Байдрагийн гүүр-Алтай чиглэлийн авто замын бүтээн байгуулалтын ажлын явцтай танилцлаа ...

Get Quote

АВТОТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛЭЭР АЧАА ТЭЭВЭРЛЭХ ДҮРЭМ

6.1.3. Тухайн тээвэрлэлтийн чиглэлд авто замын хөдөлгөөнийг түр зогсоосон, хязгаарласан; 6.1.4. Ачаа илгээгч нь тээвэрлэлтийн болон бусад дагалдах баримт бичгүүдийг бүрэн бүрдүүлж өгөөгүй. 6.2.

Get Quote

АВТО ЗАМЫН ТУХАЙ Шинэчилсэн найруулга

4.1.Энэ хуульд хэрэглэсэн дараахь нэр томьёог доор дурдсан утгаар ойлгоно: 4.1.1."авто зам" гэж тээврийн хэрэгсэл зорчиход зориулан барьсан замын байгууламж бүхий хатуу, хайрган хучилттай зам, гудамж, засаж ...

Get Quote

АВТОТЭЭВРИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ

5.1.5. авто тээврийн хэрэгслийн төрөл, зориулалтыг нь харгалзан техникийн хяналтын үзлэгт орох хугацаа, оношлогооны төлбөрийн жишгийг ялгавартай тогтоох.

Get Quote

АЧАА ТЭЭВРИЙН С ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ЯВЦ НЭЭЛТТЭЙ …

Улаанбаатар-Дархан чиглэлийн авто замын өргөтгөл, шинэчлэлтийн ажлын талаарх товч танилцуулга 2020/06/04 2; Салбарын шагналаар шагнагдах иргэдийн бүртгэлийн програм 2020/10/21 34

Get Quote

Эрх зүйн акт дэлгэрэнгүй

7.2.Авто замын тухай хуулиар авто зам, замын байгууламжийн чанарын баталгаат хугацаа 3 жил байхаар заасны дагуу Гүйцэтгэгч түүний чанарыг хариуцах, барилгын ажлын технологийн алдаанаас ...

Get Quote

АВТОТЭЭВРИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ШИНЭЧИЛСЭН …

таксины зогсоол, талбай, авто замын дагуух нийтийн үйлчилгээний цогц байгууламжийг; 4.1.22. "ачаа, зорчигчийн терминал" гэж зорчигч хүлээн авах, үдэн гаргах, ... хугацаа дууссан буюу ...

Get Quote

2.8.2 Авто зам, замын байгууламжийг барих, засварлах, арчлах ажлын хүрээнд: 2.8.2.1 Хатуу хучилттай зам барих 2.8.2.1.1 5 км хүртэл хатуу хучилттай зам барих, / Энэ хэсгийг ЗТХС-ын 2020.07.01-ний А/123-р нэмсэн./

Get Quote

АВТО ЗАМЫН ТУХАЙ

2.1.АВТО ЗАМЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ ТОГТООМЖ НЬ МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДСЭН ХУУЛЬ, ИРГЭНИЙ ХУУЛЬ, АВТО ТЭЭВРИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ, ЗАМЫН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ, ЭНЭ ХУУЛЬ БОЛОН ТЭДГЭЭРТЭЙ НИЙЦҮҮЛЭН ГАРГАСАН ХУУЛЬ ...

Get Quote

Төлөвлөгөө, тайлан

УЛААНГОМ-ХОВД, УЛИАСТАЙ-АЛТАЙ ЧИГЛЭЛИЙН АВТО ЗАМЫН БАРИЛГЫН АЖИЛ 2024 ОНЫ ХАВАР ЭХЭЛНЭ 2023/11/20; Зам, тээврийн салбарын статистик мэдээ /2023 оны 10 дугаар сар/ 2023/11/15

Get Quote

Суурийг бетон зуурмаг хийх үед бетоны арчилгаа. Зуны …

31. Төмөр замын хэлбэрүүд дээр бетонон хучилтаар c / w бүрээсийг бүрдүүлэх. 32. Гулсах хэв бүхий машинуудын иж бүрдэл бүхий c / w хучилтын барилгын технологи. 33.

Get Quote

АВТО ЗАМЫН ТУХАЙ Шинэчилсэн найруулга

4.1.Энэ хуульд хэрэглэсэн дараахь нэр томьёог доор дурдсан утгаар ойлгоно: 4.1.1."авто зам" гэж тээврийн хэрэгсэл зорчиход зориулан барьсан замын байгууламж бүхий хатуу, хайрган хучилттай ...

Get Quote

Хуулийн нэгдсэн портал сайт. Үндсэн нүүр > Сайдын тушаал > Зам тээвэр, хөгжлийн яам > ЖУРАМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ /Авто зам, замын байгууламжийн техник-эдийн засгийн үндэслэл, зураг төсөл боловсруулах, барих, арчлах ...

Get Quote

"БҮС НУТГИЙН АВТО ЗАМ ХӨГЖҮҮЛЭХ, ЗАСВАР …

АХБ-ны зээлээр хэрэгжих "Бүс нутгийн авто зам хөгжүүлэх, засвар арчлалтын төсөл"-ийн Улаанбаатар-Дархан чиглэлийн авто замын өргөтгөл, шинэчлэлтийн ажил: Төслийг хэрэгжүүлэх 60 сая ам ...

Get Quote

АВТО ЗАМЫН ТУХАЙ

Авто замын тухай хууль тогтоомж. 2.1.Авто замын тухай хууль тогтоомж нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, Иргэний хууль, Авто тээврийн тухай хууль, Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль, энэ ...

Get Quote